آخرین جلسه ۹۹

در مورخه ۹۹.۱۲.۲۲
روز جمعه راس ساعت ۱۱ جلسه در دفتر سبک ،
اعضای هیئت رئیسه وکمیته ها ازقبیل کمیته فنی کمیته بازرسی
و داوری مرییگری مسابقات و روابط عمومی وصدور احکام و امور مالی در این جلسه شرکت کردند
و برنامه های خود را برای سال ۱۴۰۰ ارائه دادند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × چهار =