درباه استاد سید محمد نژند

آدرس باشگاه!!!

*کرج-فردیس-سر کانال غربی-ابتدایی کانال- باشگاه مکث-روزهایی زوج

*کرج-فردیس-انتهایی کانال غربی–جنب دهکده-باشگاه دریا نورد-روزهایی فرد

*کرج-فردیس-نرسیده به سه راه حافظیه-کوچه امید-باشگاه قهرمانان روزهایی فرد

*کرج-فردیس-سه راه حافظیه-خیابان امام حسن -کوچه مصلی- باشگاه مصلی – روزهایی زوج

ثبت نام کن با این شماره 09194880977